استخدام اپراتوری لیزر موهای زائد


این فرم مخصوص کلینیکها .مراکز درمانی.مطبها .که نیاز به افراد اموزش دیده دارند .میباشد.

این فرم درخواست جذب پرسنل اموزش دیده .در ضمینه اپراتوری لیزر موهای زائد.

تزریق ژل و بوتاکس و هایفوتراپی میباشد.

لطفا فرم را کامل نمایید.  • {{value}}
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/26
زمان را بنویسید. زمان را کوچک‌تر از 5 حرف بنویسید. زمان را به صورت 2 عدد یک یا دو رقمی بنویسید و توسط حرف دو-نقطه از هم جدا کنید. مانند: 12:30

نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

درخواست استخدام نیروی اموزش دیده در بخش را انتخاب کنید.

کارفرمای گرامی لطفا جهت ثبت درخواست .میباستی مبلغ 50000 تومان پرداخت نمایید.

تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...