مرکز اموزش پزشکی

گواهینامه لیزر موهای زائد

/laser-hair-removal-certificate-75

استعلام  گواهینامه  لیزر  موهای زائد


گواهینامه تزریق ژل و بوتاکس

/gel-and-botox-injection-training-2

استعلام گواهینامه تزریق ژل و بوتاکس  خانم غزل فراهانی


گواهینامه بین المللی لیزر موهای زائد

/laser-hair-removal-certificate-2

استعلام گواهینامه بین المللی لیزر موهای زائد


اموزش لیزر موهای زائد

/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF

دوره اموزش  لیزر موهای زائد و اخذ مدرک معتبرجهت شروع بکار