ثبت نام دوره اموزش تزریق ژل و بوتاکس

یکی دیگر از اموزش هایی که در مرکز مطالعات و تحقیقات فناوریهای نوین اسمان برگزار میگردد.

اموزش تزریق ژل و بوتاکس میباشد.

دوره های اموزش تزریق ژل و بوتاکس در 2 سطح پیشرفته و حرفه ای برگزار میگردد.

و همچنین جهت استفاده وبرخورداری ان دسته از عزیزانی که نمیتوانند در دوره های حضوری شرکت نماییید.

میتوانند از طریق اپلیکیشن اموزش لیزر موهای زائد در  دوره های غیر حضوری  تزریق ژل و بوتاکس برخوردار شوند.

شرایط و هزینه شرکت در دورهای اموزش تزریق ژل و بوتاکس در سطح پیشرفته به شرح ذیل میباشد.

 • دوره تزریق ژل و بوتاکس پیشرفته در 6 ساعت برگزار میگردد.
 • 2 ساعت به صورت تئوری
 • 2 ساعت به صورت شناخت لایه های پوست و لوازم و وسایل مورد نیاز تزریق ژل
 • 2 ساعت به صورت عملی که میبایست یک نفر به عنوان مدل همراه خود داشته باشید که بتوانید تزریق روی اون فرد انجام دهید .
 • و در این مدت اموزش تزریق ژل به لب و خط خنده و بوتاکس به پیشانی را به صورت عملی اموزش میبینید .
 • هزینه این دوره پیشرفته چهار میلیون تومان میباشد .
 • توجه داشته باشید .هزینه مواد مصرفی شامل سرنگهای تزریق و مواد تزریق ژل و بوتاکس مورد نیاز اموزش به عهده شما
 • میباشد.تقریبا در حدود هفتصد هزار تومان میباشد

نحوه ثبتنام جهت شرکت در دوره های حضوری مرکز مطالعات به این صورت میباشد.

 1. فرم ثبت نام را کامل نمایید .
 2. در زمان کامل نمودن فرم ثبتنام مبلغ سیصد هزار تومان به عنوان بیعانه پرداخت نمایید.و الباقی در زمان شروع کلاس بپردازید
 3. لطفا زمان حضورتان را جهت شرکت در کلاسها مشخص نمایید.
 4. جهت ثبتنام روی لینک زیر ضربه بزنید.

شرایط و هزینه شرکت در دورهای اموزش تزریق ژل و بوتاکس در سطح حرفه ای  به شرح ذیل میباشد.

 • دوره تزریق ژل و بوتاکس حرفه ای در 12 ساعت برگزار میگردد.
 • 2 ساعت به صورت تئوری
 • 2 ساعت به صورت شناخت لایه های پوست و لوازم و وسایل مورد نیاز تزریق ژل
 • 2 ساعت به صورت عملی که میبایست یک نفر به عنوان مدل همراه خود داشته باشید که بتوانید تزریق روی اون فرد انجام دهید .
 • 6  ساعت به صورت عملی اموزش تزریق ژل به لب .خط خنده .زاویه سازی .تزریق زیر  چشم و در کل تزریق ژل به تمامی نقاط صورت اموزش میبینید و همچنین تزریق  بوتاکس به پیشانی و زیر بغل را هم شامل میشود.
 • هزینه این دوره پیشرفته هشت میلیون تومان میباشد .
 • توجه داشته باشید .هزینه مواد مصرفی شامل سرنگهای تزریق و مواد تزریق ژل و بوتاکس مورد نیاز اموزش به عهده شما
 • میباشد.تقریبا در حدود دو میلیون تومان میباشد.

شرایط و هزینه شرکت در دورهای غیر حضوری اموزش تزریق ژل و بوتاکس به شرح زیر ذیل میباشد.

 • هزینه این دوره که به صورت غیر حضوری و از طریق اپلیکیشن اموزش لیزر موهای زائد انجام میشود .دو میلیون پانصد هزار تومان میباشد .