گواهینامه پایان دوره اموزش پیشرفته اپراتوری لیزر موهای زائد

تصویر
نام و نام خانوادگی
مدت زمان اموزش
شرکت در ازمون
نتیجه ازمون
شماره
تاریخ

خانم ژیلا هاشمی
20 ساعت

1401/09/28
100 امتیاز
615798
1401/10/04