اموزش لیزر موهای زائد

اموزشها به دو روش حضوری و غیر حضوری برگزار میگردد. 

جهت ثبت نام و شرکت در دوره های لیزر موهای زائد روی لینک زیر ضربه بزنید.

دوره های حضوری لیزر موهای زائد                     دوره های غیر حضوری لیزر موهای زائد